گردنبند نقره چشم نظر از یک پلاک نقره چشم نظر و یک زنجیر نقره چشم نظر ساخته شده که به هم متصلند. به همین دلیل اندازه مناسب زنجیر نقره چشم نظر، گردنبند نقره چشم نظر برای همه مناسب و خوب است.

 

زیوران - لوازم تزئینی