گردنبند نقره آویز چشم نظر از وصل شدن چند آویز چشم نظر نقره کوچک ساخته شده که قرار گرفتن این آویز نقره همراه با زنجیر نقره بر روی گردن و سینه، نمای بسیار خوبی خواهد داشت.

 

زیوران - لوازم تزئینی