در باور ما ایرانی ها، همیشه به همراه داشتن چشم نظر برای دور کردن چشم و نظر بد، وجود داشته. به همین دلیل جواهراتی نیز طراحی شده و وجود دارد که در آن از المان های چشم نظر استفاده شده است. دستبند نقره چشم نظر سه تایی جز این گروه از جواهرات است. دستبند نقره چشم نظر سه تایی علاوه بر زیبایی می تواند شما را از چشم بد در امان نگهدارد.

 

زیوران - لوازم تزئینی