رنگ سبز زمردی همیشه در دنیای جواهرات جایگاه ویژه ای دارد. نیم ست نقره نگین سبز زمردی نیز یکی از این موارد است که به خاطر سنگ خوش رنگ و زیبای این نیم ست نقره، نیم ست نقره نگین سبز زمردی را برای استفاده با لباس شب بسیار مناسب کرده است و بخاطر اندازه ی مناسب نیم ست نقره نگین سبز زمردی با هر نوع لباس مجلسی می تواند مناسب و زیبا به نظر رسد.

 

زیوران - لوازم تزئینی