سرویس نقره گل پیچ از نوع سرویس نقره میکروستینگ است. در گوشواره نقره متعلق به ای سرویس نقره از یک گیره خوب استفاده شده که کمترین اذیت را به گوش می رساند.
طرح سرویس نقره گل پیچ به صورتی است که برای ست شدن با لباس های مجلسی بسیار مناسب و خوب است.

 

زیوران - لوازم تزئینی