سرویس نقره برج ایفل که در تصویر نمونه آن را می بینید، شامل یک آویز نقره برج ایفل و یک جفت انگشتر نقره برج ایفل و یک انگشتر نقره برج ایفل است.
برج ایفل در طراحی بدلیجات و نقره بسیار استفاده می شود و استقبال از این طرح نیز بسیار خوب است و از همین رو استقبال از سرویس نقره برج ایفل نیز بسیار عالی است.

 

زیوران - لوازم تزئینی