بدلیجات شنل
شنل از اولین طراحان مد بود که استفاده از جواهرات بدلی را  به صورتی بسیار پیشرو ونوگرا آغاز نمود . اگرچه در آن دوران از جواهرات بدلی نیز استفاده می شد ولی عموما" علت استفاده از این دست جواهرات عدم توانائی در خرید نمومه های واقعی بود ولی شنل با این حرکت ساخت جواهرات  بدلی را تبدیل به یک هنر نمود‏‎.‎
اوعاشق استفاده از جواهرات بود ولی در عین حال همیشه بر این نکته پا فشاری می کرد که استفاده از جواهرات باید با دیده هنری و برای زیبا سازی ظاهر باشد تا نشان دادن توان مالی.اومعتقد بود که پول زیاد بخش هنری وزیبائی شناختی مد را از بین برده است‎.‎
شنل با وجودیکه صاحب جواهراتی بسیار گرانقیمت بود ودر آن زمان آنچنان محبوبیتی داشت  که بسیاری از این جواهرات‏
بی نظیر را از دوستان متمولش هدیه گرفته بود ولی بسیار به  ندرت از آنها استفاده می کرد. او بر عکس سنتهای تعریف شده آن‏
زمان علاقه ای به استفاده از زیور آلاتش در شب را نداشت ومعمولا" روزها واز جواهرات بدلی استفاده می نمود‎.‎
سنگهای جواهرات بدلی او معمولا" بزرگتر از حد واقعی بود. شنل اولین طراحی بود  که توانست جامه مد را به استفاده از جواهرات بدلی متقاعد نماید وبه علت شهرت محبوبیتش خریداران ثروتمند او به سرعت جذب تولیدات وجواهرات جدید این مجموعه‏
شدند‎ ‎‏.‏
امروزه نیز بدلیجات شنل جایگاه خاص خود را در میان طرفداران بدلیجات و دنیای مد دارد.‏

 

زیوران - لوازم تزئینی