تک پوش استیل فرعون، تک پوشی ساده و درعین حال بسیار شیک و زیباست.
مرغوبیت جنس تک پوش استیل فرعون ضمانت شده است و هیچ گونه تغییر رنگی نخواهد داشت.

 

زیوران - لوازم تزئینی