در ساخت زنجیر استیل سفید قلبی در بین دانه های زنجیر از قلب استفاده شده که زیبایی خاصی به این زنجیر داده است.

 

زیوران - لوازم تزئینی