در رومانتویی گوی، گوی به گونه ای طراحی شده که می توان داخل آن را باز کرد و از فضای داخل گوی برای نگهداری یک شی عزیز که می خواهید همیشه کنارتان باشد، استفاده کنید.رومانتویی گوی ارز جنس برنز ساخته شده است.

 

زیوران - لوازم تزئینی