رومانتویی ایفل آویز دار از یک پلاک برج ایفل ساخته شده که یک کلید و یک برج ایفل کوچکتر از زنجیر آن به عنوان آویز، آویزان است. جنی این رو مانتویی از جنس برنز است.

 

زیوران - لوازم تزئینی