رومانتویی حبابی گل بنفش یک رومانتویی ظریف و بسیار زیباست. این رومانتویی برای ست شدن با لباس های بنفش و یا شال و روسری بنفش بسیار مناسب است.

 

زیوران - لوازم تزئینی