رومانتویی حبابی گل نارنجی یک رومانتویی ظریف و بسیار زیباست. این رومانتویی برای ست شدن با لباس های نارنجی و یا شال و روسری نارنجی بسیار مناسب است.

 

زیوران - لوازم تزئینی