گوشواره لوستری پر نگین از قرار گرفتن سه گل پنج پر پر نگین به صورت متوالی طرلاحی شده است.
گوشواره های لوستری آویز، مخصوصا گوشواره لوستری پر نگین برای موهای باز و بلند یک گزینه خوب هواهد بود.
گوشواره زیرخاکی به آن دسته از گوشواره ها گفته میشود که دارای طرحهای قدیمی و کلاسیک است. گوشواره زیرخاکی معمولا به صورت لوستری و آویز طراحی می شود و در طراحی گوشواره زیرخاکی از سنگ و فلزاتی که به صورت قدیمی و زیرخاکی آبکاری شدند، درست می شود.

 

زیوران - لوازم تزئینی