گوشواره آویز سنتی رنگی با یک طراحی سنتی و رنگهای شاد می تواند نظر هر بیننده ای را به خود جلب کند. گوشواره آویز سنتی رنگی در طرحهای مختلف موجود است.

 

زیوران - لوازم تزئینی