گوشواره بخیه ای استیل پروانه سفید یک گوشواره بخیه ای زیبا و ماسب یرای افرادی است که روی لاله گوش خود چندین سوراخ دارند و نمی خواهند از گوشواره های زیاد و ردیفی استفاده کنند.

 

زیوران - لوازم تزئینی