رولکس یک شرکت ساعت ساز سوئیسی است. که اکنون به دلیل گستردگی این شرکت بدلیات رولکس نیز عرضه می کند.
نماد رولکس یک تاج پادشاهی است.

 

زیوران - لوازم تزئینی