انگشتر استیل جغد نگین دار جز دسته انگشترهای فانتزی قرار می گیرد که در طراحی انگشتر استیل جغد از ظاهر صورت جغد الهام گرفته شده است.
انگشتر استیل جغد نگین دار در دو نوع موجود است. انگشتر استیل جغد نگین دار با سنگ سفید . انگشتر استیل جغد نگین دار با سنگ مشکی.

 

زیوران - لوازم تزئینی