انگشتر استیل گل خمیری سه حلقه
این انگشتر استیل زیبا از سه حلقه تشکیل شده است و زمانی شکل گل کامل می شود که هر سه حلقه انگشتر کنار هم قرار گیرند. زیبایی این انگشتر استیل زمانی کامل می شود که هر سه حلقه در کنار هم باشند.
انگشتر استیل گل خمیری در رنگهای زرد و سفید و با گلهای مختلف موجود است. تا بتواند جوابگوی همه سلیقه ها در مورد انگشتر استیل سه حلقه باشد.

 

زیوران - لوازم تزئینی