گردنبند و زنجیر نقره

IMG 1722

زنجیر نقره را باید با توجه به طول آن و تناسب با شکل صورت و سایز گردنبند استفاده کرد.

زنجیر نقره مردانه استاندارد برای آقایان در 4 سایز به شرح زیر موجود است:
زنجیر مردانه نقره 45 سانتی : زنجیر بروی پایین ترین نقطه گردن قرار می گیرد، این سایز برای آقایان ریزنقش استفاده می شود.
زنجیر نقره مردانه 50 سانتی : زنجیر بروی استخوان ترقوه قرار می گیرد، این سایز معمول ترین اندازه برای زنجیر نقره اکثر آقایان است.
زنجیر مردانه نقره 55 سانتی : زنجیر چند سانت پایین تر از ترقوه قرار می گیرد.
زنجیر مردانه نقره 60 سانتی : این زنجیر کمی پایین تر یا بروی  جناغ سینه قرار می گرید.

زنجیر نقره استاندارد برای خانم های در 6 سایز به شرح زیر وجود دارد:
زنجیر نقره 40 سانتی متری: این سایز مربوط به زنجیری است که به صورت کیپ دور گردن قرار می گیرد.
زنجیر نقره 45 سانتی متری: در این سایز زنجیر درست بروی پایین ترین نقطه گردن قرار می گیرد.
زنجیر نقره 50 سانتی متری: زنجیر هایی با این سایز کمی پایین تر از استخوان ترقوه قرار می گیرند.
زنجیر نقره 55 سانتی متری: زنجیر روی خط گردن یا کمی بالاتر از آن قرار می گیرد.
زنجیر نقره 60 سانتی متری: این زنجیر پایین تر از خط گردن قرار می گیرد.
زنجیر نقره 75 سانتی متری: در این سایز زنجیر بالاتر از سینه قرار می گیرد.
البته شایان ذکر است که باید اندازه گردنبند را با توجه به اندازه گردنتان انتخاب کنید.

 

زیوران - لوازم تزئینی