پوستیژ و موی مصنوعی

1
انگشتر دو ردیف نگین شکل که رکاب آن طلایی رنگ است، جنس استیل و رنگ ثابتی دارد. این حلقه دو ردیف نگین به علت داشتن نگین های سفید برلیان قابلیت ست شدن با هر لباسی را دارد. انگشتر استیل ای که مانند این مدل حالت حلقه ای دارد، حالت کشیده ای به دست می دهد، اما در انتخاب سایز آن باید دقت کافی داشت چرا که ایننوع انگشتر استیل باید کاملن اندازه دست باشد و کوچکتر و بزرگتر نباشد. انگشتر استیل مدل حلقه ای می تواند به عنوان حلقه ازدواج نیز به کار رود
 

زیوران - لوازم تزئینی