انگشتر و حلقه نقره

angoshtare mardane noghre
نقره یکی از فلزات گرانبهایی است که در ساخت زیورآلات و بدلیجات ار آن بهره می گیرند. یکی از ای زیورآلات، انگشتر نقره است.
به دلیل محبوبیت انگشتر نقره، انگشتر نقره، انگشتر نقره را هم برای مردها و ه9م برای زن ها ساخته می شود و معمولا از خلوص نقره 92.5 درصد در اخت انگشتر نقره استفاده می کنند.
انگشتر نقره مردانه معمولا بدین صورت است که رکاب انگشتر از جنس نقره و روی آن از یک سنگ عقیق، فیروزه، شرف اشمس و ...قرار می گیرد.
انگشتر نقره زنانه هم در طرح ها و شکل های مختلفی موجود است و برای تزئین انگشتر نقره زنانه از سنگهای درشت و ریز، رنگی و سفید بودن سنگها استفاده می کنند که با توجه به طرح خاص انگشتر نقره بر روی انگشتر نقره قرار می گیرد.
 

زیوران - لوازم تزئینی