گوشواره نقره شنل دارای طراحی کلاسیک و زیباست. عیار 925 حکاکی شده بر روی گوشواره نقره نشان از اصل بودن نقره گوشواره نقره شنل می دهد.
گوشواره نقره شنل در طرح های اشکی، دایره ای و ... موجود است.

 

زیوران - لوازم تزئینی